Soustřední žáků Radomyšl

 

Před soustředěním

 

Pozorně si přečtěte informace uvedené na přihlášce a v ostatních pokynech - tyto jsou přiloženy. V případě dotazů pište, volejte vedoucímu. Závaznou přihlášku zašlete na emailovou adresu m.koubovsky@seznam.cz nebo předejte trenérovi ve Vašem oddíle, který ji následně předá pořadatelům kempu. Platbu (1500,- Kč) zasílejte na účet pořadatele kempu č. ú. 682220309/0800 jako variabilní symbol uvádějte RČ dítěte a do zprávy pro příjemce uveďte jeho jméno – nejpozději do 31. května 2018. Prohlášení lékaře a Prohlášení zákonných zástupců (Prohlášení účastníka) řádně vyplňte a společně s kopií průkazky zdravotní pojišťovny a doplatkem předejte vedoucímu po příjezdu. Při vybavení účastníků na soustředění upozorňuji na možné chladné počasí. Důrazně doporučuji, aby účastníci měli alespoň dvoje boty na nohejbal. Nedoporučuji účastníkům vzít si na soustředění věci, které k nohejbalu a do přírody nepatří, tj. věci drahé, nebezpečné a snadno rozbitné. Veškerá elektronika a jiné cennosti budou ve středisku na vlastní zodpovědnost účastníka

1) Příjezd účastníků na soustředění je možný v úterý 3. července 2018 po 18:00 nebo v středu 4. července do 8:30, v areálu Na Trávníkách. Strava začíná snídaní ve středu, končí nedělním obědem.

2) Odjezd ze soustředění bude v neděli 8. července 2016 v odpoledních hodinách

3) Po příjezdu na soustředění účastníci předají vedoucímu soustředění: „Prohlášení zákonných zástupců (Prohlášení účastníka)“, „Prohlášení lékaře o způsobilosti“ a kopii Průkazky zdravotní pojišťovny“ účastníka.

4) Účastníci budou ubytováni buňkách táborového typu vybavených lůžky bez příslušenství. Je nutné přibalit spacák nebo přikrývku a polštář. Sociální zařízení je společné. Stravování je zajištěno v Restauraci na Křenovce (vzdálenost od areálu cca 200 metrů). Zde bude podáván oběd a večeře. Snídaně a svačiny a případná druhá večeře (grilování) budou přímo v areálu, který je vybaven vlastní kuchyňkou. V areálu je hospoda, kde je možné koupit pití a drobné občerstvení.

5) Trenéři jsou dlouholetými trenéry nohejbalu a jsou držiteli platných trenérských licencí C.

7) Pokud účastník bere pravidelně léky, je nutné je přibalit. Z hygienických důvodů přibalte léky na kašel, kapky do nosu a podobně. Zdravotník disponuje plně vybavenou lékárničkou.

 

Areál Na Trávníkách,

se nachází, v centru městyse Radomyšl. V areálu jsou k dispozici 3 antukové kurty, dětské hřiště, stůl na stolní tenis a koš na basketbal a hřiště na badminton. Přímo v areálu je vybudováno ubytování buňkách po osmi lůžkách. Další ubytování je možné v prostorách kabin. V areálu je možné postavit v případě potřeby stany. Sprchy jsou v budově kabin, teplá voda denně. Stravování je zajištěno týmem kuchařů se zkušenostmi s dětským stravováním. Zdravotní středisko, pošta, obchod jsou přímo v Radomyšli, v případě nutnosti lze využít (vzdálenost od areálu do 250 m). Nemocnice a lékárna v 7 km vzdálených Strakonicích.

 

 

Zákonný zástupce si převezme účastníka v průběhu konání soustředění pokud:

* hrubě poruší řád soustředění

* zdravotní stav neumožní v pokračování pobytu

* bude užívat nebo přechovávat cigarety, alkohol či jiné návykové látky

* svévolně opustí středisko

* bude prokázána krádež nebo úmyslné poškození cizího majetku (zákonní zástupci se zavazují uhradit odstranění škod, které účastník způsobí úmyslně).

Nová pravidla nasazování hráčů do turnajů

1-žák, který se nebude moci zúčastnit nedělního mládežnického turnaje toto oznámí nejdéle na čtvrtečním treninku před daným turnajem jednomu z trenérů. 


2.Trenér (Škudrna,Boček);případně vedoucí mládeže Vaňourek oznámí žákům nejdéle ve čtvrtek před turnajem sestavy v jakých budou na turnaji hrát.


3.V případě, že některý z žáků trenérovi sdělí, že s hráčem s nímž byl nominován na turnaj hrát nechce a nebude tak na turnaj nepojede. Se stejným hráčem bude ,ale nominován na další turnaj. V krajním případě takový žák neodehraje ani jeden z mládežnických turnajů. 
 

Uvedená opatření jsme zatím nemuseli použít, bohužel zatím asi ne všichni uvědomují ,že i nohejbal je kolektivní sport. Pokud si toto někteří neuvědomí, budeme postupovat dle bodů 3.